Regulamin

REGULAMIN „Willi Pachówka”

Witamy Państwa w naszej Willi i życzymy miłego pobytu.
Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami i potwierdzenie tego faktu własnoręcznym podpisem złożonym w recepcji. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i spokojnego wypoczynku.
1. Pokój w Willi wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.


2. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Willi, wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników pensjonatu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Willi.


3. Willa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. 


4. W Willi obowiązuje cisza w godzinach 23.00–7.00.


5. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Willi mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości. W przeciwnym wypadku Recepcja zgłosi takie zachowanie odpowiednim służbom, np. Policji.


6. Gość Willi ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Willi powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy. Ze względu na to, iż nie pobieramy od Państwa numerów kart kredytowych na ewentualność zabezpieczenia roszczeń, przedstawiciel Willi będzie odbierał klucze dokonując komisyjnego sprawdzenia pomieszczeń.


7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
8. Prosimy o zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek w pierwszym dniu pobytu, zgłoszone później, np. w ostatnim dniu, będą traktowane, jako wyrządzone przez aktualnego Gościa .

9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Willi, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Willi.                                                                        

10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji Willa przechowa przedmioty przez miesiąc, a następnie przekaże na cele charytatywne lub zostaną zniszczone.                                                                                                                       11. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego.  W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł. Na zewnątrz na terenie obiektu ustawione są popielnice dla palących.

12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.  

13. W Willi obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoi. W tym celu zostaje oddana do Państwa dyspozycji narciarnia wyposażona w nadmuchową suszarkę do butów.

14. Willa na życzenie gościa zapewnia sprzątanie w pokojach. Willa na życzenia gościa wymienia ręczniki co 3 dni.          

15.  Akceptujemy zwierzęta, jednakże informujemy, że posiadamy sunię owczarka niemieckiego oraz kota. Zwierzęta przywożone do Willi muszą mieć łagodne usposobienie, psy nie mogą szczekać oraz muszą być pod stałą opieką właścicieli. Zwierząt nie wolno zostawiać samych w pokojach czy apartamentach. Psy wyprowadzamy z potrzebą fizjologiczną na smyczy poza teren obiektu. 

REGULAMIN REZERWACJI APARTAMENTÓW I POKOI
W celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień poniżej zamieszczamy regulamin procedury rezerwacji, oraz wskazówki jak postępować by mieć pewność, że pokoje zostały zarezerwowane na Państwa pobyt.

Rezerwacje można złożyć:
telefonicznie dzwoniąc na numer +48 883 159 495, (18) 20-77-380,
mailowo pisząc na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W przypadku braku wolnych terminów zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie w możliwie najkrótszym terminie.
1. Każda forma rezerwacji wymaga wpłaty przedpłaty ( 30 % wartości usługi ) w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Brak wpłaty powoduje automatyczne cofnięcie rezerwacji!
2. Przedpłata jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji nastąpi najpóźniej na 14 dni roboczych przed zaplanowanym rozpoczęciem pobytu. W takiej sytuacji zwrotowi podlega 100% wpłaconej kwoty.  
3. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.
4. Goście zobowiązani są  dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
7. Każda osoba dokonująca rezerwacji akceptuje regulamin Willi Pachówka i zobowiązuje się go przestrzegać.

"Willa Pachówka"
Ul. Wierch Olczański 122, 34-530 Bukowina Tatrzańska
tel. kom.: +48 883 159 495
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nr konta:
Paula Rychlicka